ไร่ตันเจริญ e-mail:taancharoen@gmail.com เมล็ดทานทานตะวันเพื่อสุขภาพของคุณและทุกๆคนในบ้านคุณ
   
  raitaancharoen
  วิธีปลูกทานตะวัน
 

  วิธีปลูกทานตะวัน

  1.ดินที่จะทำการปลูกต้องมีลักษณะร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี  ในพื้นที่นาก็สามารถปลูกได้แต่ต้องไม่มีน้ำขังแฉะ       2.เตรียมพื้นที่ปลูกโดยการไถ 2-3 ครั้ง ครั้งแรกจะเป็นผาน3 และครั้งที่2-3 จะเป็นผาน7การไถเพื่อ
ให้ดินเรียบสะดวกต่อการปลูก และฆ่าวัชพืช แมลง เชื้อโรคในดิน กักเก็บน้ำฝนความชุ่มชื้น


3.เมื่อเตรียมดินพร้อมก็ให้หยอดได้ การปลูกทำได้ 3 วิธี วิธีที่1 หยอดโดยการชักร่อง ใช้คนเดินหยอด ระยะห่างระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแถว75เซนติเมตร หยอดหลุมละ1-2เมล็ดกลบดินหนา4-5เซนติเมตร วิธีที่2 หยอดโดยใช้รถไถขนาดเล็กที่มีเครื่องหยอด วิธีที่3.ใช้เครื่องหว่านที่ติดอยู่กับรถไถใหญ่หว่านพร้อมไถแปรผาน7 วิธีนี้นิยมทำในช่วงฝนใกล้หมดคือในช่วง ปลายเดือน ตุลาคม การฉีดยาคุมเพื่อป้องกันวัจพืชไม่จำเป็นต้องฉีดเพราะเมื่อต้นทานตะวันโตใบทานตะวันจะคุมต้นหญ้าเอง 3.1 ศัตรูพืชกัดกินใบและหน่อช่วงทานตะวันต้นเล็กๆ(เรียกศัตรูตัวนี้ว่ามอดดิน)เพื่อเป็นการป้องกันให้คลุกยาก่อนการปลูกยาประเภทป้องกันแมลงปีกแข็งในดิน ที่มีป่ารกทึบ หรือข้างป่าอ้อย  สารเคมีที่คลุกมากับเมล็ดพันธุ์ไม่สามารถป้องกันได้ต้องหาซื้อยาประเภทป้องกันแมลงปีกแข็งในดินมาคลุกเมล็ดอีกครั้ง

เมือทานตะวันอายุประมาณ20วันให้ฉีดยาฆ่าวัชพืชใบแคบ กรณีเมื่อปลูกข้าวโพดรุ่นแรก เมือข้าวโพดโตขึ้นอายุพร้อมกับทานตะวันเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวเครื่องเก็บเกียวจะเก็บฟักข้าวโพดสีเป็นเมล็ดรวมกับเมล็ดทานตะวัน อาจทำให้ผู้รับซื้อตัดสิ่งเจือปนได้
 3.2ปุ๋ยรองพื้น ใส่พร้อมกับการหยอด ใช้สูตร 15-15-15 ยี่ห้ออะไรก็ได้ การใส่ปุ๋ยทำสองครั้ง ครั้งที่สองใส่ตอนทำรุ่นอายุได้15-20 วัน ใส่ยูเรีย เรียกอีกอย่างหนึ่งคือสูตร46-0-0(ทำรุ่นหมายถึงการนำรถไถขนาดเล็กเข้าไปพรวนดินระหว่างแถวต้นทานตะวันและใส่ปุ๋ย) อัตราการใส่ปุ๋ย 1ไร่ใช้ 25 กิโลกรัม การใส่ปุ๋ยมากเกินอาจทำให้เมล็ดเน่าเสียได้ง่าย

ทานตะวันปลูกง่ายขั้นตอนบางอย่างลดลงบ้างได้ ทานตะวันทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีช่วง1เดือนผ่านไปแล้ว ทานตะวันปลูกได้ทุกฤดู แต่ชอบฤดูหนาวมากผลผลิตจะดีกว่า การปลูกในฤดูฝนชุกทำให้เมล็ดข้างในเกิดเชื้อรา เกษตรกรจะนิยมปลูกช่วงเดือนกันยายน เมื่อตั้งถานดอก ทานตะวันจะหันตามดวงอาทิตย์กระทั้งดอกบานจะหันไปทางทิศตะวันออกทางเดียวโดยจะไม่หันตามดวงอาทิตย์ เมื่อดอกทานตะวันอายุ 63วันจะบานเต็มที่ทั้งแปลง อายุของดอกบานสวย 63-70 วันถ้าดอกใหญ่สมบูรณ์น้ำหนักของดอกจะมีมากทานตะวันจะก้มดอกเร็ว ดอกขนาดเล็กพร้อมกับมีอากาศหนาวจะส่งผลให้ทานตะวันบานนานขึ้น


ประมาณ
15วัน แต่ละพันธุ์จะมีอายุการออกดอกบานไม่พร้อมกัน เฉพาะพันธุ์ของบริษัทไพโอเนียเท่านั้น ชื่อพันธุ์จัมโบ้ ฉนั้นเมื่อเรารู้วันออกดอกบานจึงสามารถกำหนด วันปลูกให้ตรงกับวันที่เราต้องการให้ออกดอกบานได้ พันธ์ุนี้ให้ผลผลิตดีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง ดอกใหญ่ ข้อเสียพันธ์ุนี้นกชอบกินมาก ราคาแพงกว่าพันธ์ุอื่นๆ
การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ใช้เครื่องจักรแทนแรงงาน


เมื่อจานดอกเริ่มแก่ประมาณ80% นกพิราบที่อาศัยอยู่ที่โกดังหรือตามวัดจะมากินเมล็ดรอบนอกเมล็ดใหญ่ๆของท่าน แก้ไขด้วยการทำหุ่นไล่,ใช้ไม้ปักผูกธงยาวๆ,และวิธีใช้ปะทัดลูกบอลยิงด้วยหนังสติ๊กเพื่อขับไล่ นกพิราบสร้างควมเสียหายกับผู้ปลูกทานตะวันเป็นอย่างมาก ปี2554ลูกบอลปะทัดไม่ทำให้นกพิราบกลัวยังคงสร้างความเสียหายต่อไป
ทานตะวันช่วงระหว่างเจริญเติบโต ชาวไร่ไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เหตุเพราะว่าต้นทานตะวันมีขนแข็งๆเล็กๆจำนวนมากปกป้องตัวเอง ในช่วงมีดอกเริ่มติดเมล็ดอ่อนๆจะมีหนอนลงจานดอกกัดกินน้ำเลี้ยง แต่จะมี นกนางแอ่นลม มาจับหนอนกิน

 
  Today, there have been 50 visitors (57 hits) on this page! เราเป็นผู้ผลิตเมล็ดทานตะวัน กะเทาะเปลือกชนิดดิบอีกด้วย  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
เลือกเมล็ดทานตะวันคุณภาพดีจากไร่